SZKOLENIE – „Praktyczna ergonomia” – 13 listopada 2023 roku, w godzinach od 8.00 do 14.30

Część I. Przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej – medycznej:

1. Omówienie poszczególnych pozycji przyjmowanych w życiu oraz podczas pracy. Wskazanie tych najzdrowszych oraz tych najbardziej szkodliwych.

 2. Najważniejsze zagrożenia dla zdrowia wynikające z długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej: •wpływ pozycji siedzącej w pracy biurowej na układy: kostnoszkieletowy, mięśniowy, oddechowy i krążenia – przestawienie negatywnych konsekwencji dla naszego zdrowia, •wpływ (nad)używania urządzeń mobilnych na wzrok oraz cały organizm (zwłaszcza odcinek szyjny kręgosłupa), •typowe schorzenia kończyn górnych: zespół cieśni nadgarstka, łokieć golfisty, łokieć tenisisty – przyczyny, •niedokrwistość kończyn jej przyczyny i konsekwencje, •zakrzepica żył głębokich udowych jej przyczyny i konsekwencje, •pozostałe schorzenia wynikającego z siedzącego trybu życia i pracy.

3. Zagrożenia wynikające z pracy z dokumentami papierowymi (czytanie, opisywanie)

4. Zagrożenia dla zdrowia występujące podczas przenoszenia i przewożenia przedmiotów o dużej masie (schylanie się, podnoszenie, ciągnięcie, pchanie).

Część II – sposoby zapobiegania zagrożeniom

1. Zasady optymalnej organizacji stanowiska pracy z komputerem: •najlepsze ustawienie klawiatury, myszki i peryferiów komputerowych na blacie i w otoczeniu biurka, z podziałem na strefy, •właściwe ustawienie wszystkich regulacji i funkcji ergonomicznego fotela biurowego, •zasada dynamicznego siedzenia jako remedium na zagrożenia związane z pracą w pozycji siedzącej

2. Organizacja przestrzeni pracy z dokumentami w formie papierowej.

3. Profilaktyka zdrowia w pracy i po pracy: •ćwiczenia do stosowania w trakcie pracy, w przerwach i w domu, •inne metody minimalizujące zagrożenia dla zdrowia w pracy i po pracy (zdrowe nawyki i mikronawyki), •autodiagnostyka – rozpoznanie pierwszych symptomów problemów zdrowotnych wynikających z siedzącego trybu życia oraz nadużywania urządzeń mobilnych,

Część III. ćwiczenia na stanowiskach pracowniczych

1. właściwa regulacja i ustawienie wyposażenia na każdym stanowisku pracy z uwzględnieniem cech antropometrycznych użytkownika oraz charakteru pracy na danym stanowisku.

2. Właściwa organizacja przestrzeni pracy,

3. Nauka innych działań i nawyków przydatnych na danym stanowisku pracy.

Skip to content