DORADZTWO – „Ergonomia, organizacja i bezpieczeństwo pracy dla kadry zarządzającej” – 20 listopada 2023 roku, godz. 9.00-15.00

MODUŁ I – Ergonomia pracy w praktyce:

1. Zasady ergonomiczne – dobre praktyki.

2. Rola hałasu, mikroklimatu i oświetlenia w środowisku pracy.

3. Antropometria w ergonomii.

4. Zdrowie

 5. Profilaktyka.

MODUŁ II – Przerwy oraz stanowisko pracy:

 1. Aktywne wykorzystanie krótkich przerw w czasie pracy.

2. Praktyczna ocena stanowisk pracy.

3. Nowe trendy w biurze. Usługa doradcza zakończy się wydaniem zaświadczenia.

Skip to content