Ogłoszenie naboru dla pracowników Izby

Rekrutacja: Formularz osoby kierowanej Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na doradztwo dla kadry zarządzającej w Izbie Przystąpienie do projektu: Deklaracja udziału w projekcie

DORADZTWO – „Ergonomia, organizacja i bezpieczeństwo pracy dla kadry zarządzającej” – 20 listopada 2023 roku, godz. 9.00-15.00

MODUŁ I – Ergonomia pracy w praktyce: 1. Zasady ergonomiczne – dobre praktyki. 2. Rola hałasu, mikroklimatu i oświetlenia w środowisku pracy. 3. Antropometria w ergonomii. 4. Zdrowie  5. Profilaktyka. MODUŁ II – Przerwy oraz stanowisko pracy:  1. Aktywne wykorzystanie krótkich przerw w czasie pracy. 2. Praktyczna ocena stanowisk pracy. 3. Nowe trendy w biurze. […]

SZKOLENIE – „Praktyczna ergonomia” – 13 listopada 2023 roku, w godzinach od 8.00 do 14.30

Część I. Przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej – medycznej: 1. Omówienie poszczególnych pozycji przyjmowanych w życiu oraz podczas pracy. Wskazanie tych najzdrowszych oraz tych najbardziej szkodliwych.  2. Najważniejsze zagrożenia dla zdrowia wynikające z długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej: •wpływ pozycji siedzącej w pracy biurowej na układy: kostnoszkieletowy, mięśniowy, oddechowy i krążenia – przestawienie negatywnych konsekwencji dla […]

Skip to content